تبلیغات
.:: دفتر ششم : عارفانه ها ::. - سخن های گرانبها

آنچه ضعیفترین ومحقرترین عنصر وجودی شما به نظر می آید قوی ترین عنصر وجود شما نیز هست. (جبران خلیل جبران)

نعمت های خود را بشمار نه محرومیت های خود را.(دیل كارنگی ).

ثروت خانه را تزیین می كند و فضیلت دارنده اش را.(كنفوسیوس).

اگر خودم به فكر خودم نباشم چه كسی خواهد بود واگر فقط به فكر خودم باشم چه هستم ؟(هیلل)

آنها كه بدترین استفاده را از وقت خود می كنند آنهایی هستند كه از كمی آن شكایت می كنند .(ژان دولابرویه )

چیزی كه می بینیم اساسا بستگی به چیزی دارد كه جستجو می كنیم .(جان لوباك )

چیزی به اسم خوب یا بد وجود ندارد افكار آنرا خوب یا بد می كند .(شكسپیر ).

شادی عطری است كه نمی توانی آنرا به دیگران به دیگران بزنی مگر آنكه قطره ای از آن را به خودت بزنی .(امرسون).

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند اما هنگامی كه آهسته صحبت كند به حرفش گوش می دهند .( پل رینو ).ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 دی 1386 توسط پسر ایرونی
درباره سایت